• دکتر صحت||||12||||گالری - بالا
 • صحت - وفایی||||13||||گالری - بالا
 • صحت - وفایی-حلت||||14||||گالری - بالا
 • صحت - وفایی-حلت-فرضی پور||||15||||گالری - بالا
 • صحت - وفایی-حلت-فرضی پور-علوی||||16||||گالری - بالا
 • صحت - وفایی-حلت-فرضی پور-علوی-اصفهانی||||17||||گالری - بالا
 • صحت - وفایی-حلت-فرضی پور-علوی-اصفهانی-منوچهری||||18||||گالری - بالا
 • همه اساتید||||19||||گالری - بالا

مهارت های برقراری ارتباط موثر در محیط کار

عنوان دوره آموزشی :
مهارت های برقراری ارتباط موثر در محیط کار

هدف از آموزش :
توانمند سازی کارکنان در شناخت بهتر خود و همکاران و برقراری ارتباط موثر با آنان
عنوان پست سازمانی شرکت کنندگان :
مدیران ، معاونین، مسئولان ،کارشناسان و پرسنل

مدت آموزش به ساعت :
20 ساعت - سه روز

محتوای دوره :
 • مبانی و مفاهیم اولیه ارتباطات
 • ارتباطات درون فردی و بین فردی
 • ارتباطات سازمانی
 • هویت، خودآگاهی و پنجره جوهری
 • همفکری و همکاوی گروهی
 • مدیریت موثر جلسات
 • زبان بدن (علائم، معنا و مفاهیم)
 • اصول و فنون مذاکرات

مدیریت انگیزش کارکنان

عنوان دوره آموزشی :
مدیریت انگیزش کارکنان

هدف از آموزش :
آشنایی با مفاهیم و مدل های انگیزش و کاربرد آن در ترغیب ، تشویق و ایجاد محیط پویا در سازمان
عنوان پست سازمانی شرکت کنندگان :
مدیران ، معاونین ، مسولان و کارشناسان

مدت آموزش به ساعت :
20 ساعت - سه روز

محتوای دوره :
 • مبانی و مفاهیم انگیزش
 • تئوری و مدل های انگیزش
 • مدیریت انگیزش، انگیزه مدیریت، انگیزش کارکنان و مدیریت انگیزش کارکنان
 • دلایل کار کردن افراد چیست?
 • به چه دلایلی افراد وظایف خود را انجام نمی دهند.
 • نشانه ها و علائم بی انگیزگی افراد چیست؟
 • راه کارهای ایجاد انگیزه در کارکنان چیست؟
 • چه رابطه ای بین مولفه های مختلف سازمان و انگیزه کارکنان وجود دارد؟