• دکتر صحت||||12||||گالری - بالا
 • صحت - وفایی||||13||||گالری - بالا
 • صحت - وفایی-حلت||||14||||گالری - بالا
 • صحت - وفایی-حلت-فرضی پور||||15||||گالری - بالا
 • صحت - وفایی-حلت-فرضی پور-علوی||||16||||گالری - بالا
 • صحت - وفایی-حلت-فرضی پور-علوی-اصفهانی||||17||||گالری - بالا
 • صحت - وفایی-حلت-فرضی پور-علوی-اصفهانی-منوچهری||||18||||گالری - بالا
 • همه اساتید||||19||||گالری - بالا

روابط عمومی موثر

عنوان کارگاه آموزشی :
روابط عمومی موثر

هدف از آموزش :
بی شک روابط عمومی به عنوان یکی از مهمترین شیوه های ارتباطی درون و برون سازمانی محسوب می گردد که در آن نوع ارتباط موثر، می تواند تاثیر بسیار زیادی بر مخاطب جهت دستیابی به اهداف ایجاد تصویر مثبت از سازمان بگذرد. در این سمینار تلاش خواهیم نمود تا فاکتورهای موثر تاثیرگذاری بر مخاطب را مورد ارزیابی قرار دهیم.


شرکت کنندگان :
عمومیمحتوای دوره :
 • جامعه شناسی روابط عمومی- اصول و مبانی تخصصی تبلیغات- ساختار و کارکرد روابط عمومی و تبلیغات در سازمان ها- آسیب شناسی روابط عمومی و تبلیغات- تجزیه و تحلیل سیستمی ارتباطات در سازمان ها- ارتباطات و مدیریت اطلاعات در سازمان ها- مکانیزم های عمل محیط های اطلاعاتی- مدیریت نوین و گذار از سازمان های سنتی به سازمان های مدرن- ارتباطات درون سازمانی- گروه های مرجع، جریان اطلاعات و تکامل ارتباطات در سازمان- افکار عمومی و سنجش افکار در سازمان ها- افکار عمومی و اقناع و ترغیب- ارتباط با رسانه ها- ارتباطات مردمی- انتشار نشریات سازمانی و ارتباط با مطبوعات- مخاطب شناسی- ارتباطات شفاهی در روابط عمومی- ارتباطات تصویری در روابط عمومی

فن بیان و فنون حرفه ای تدریس

عنوان کارگاه آموزشی :
- فن بیان و فنون حرفه ای تدریس

هدف از آموزش :
آشناسازی علاقه مندان به تدریس، مدرسین و کارشناسان با آخرین روش های تدریس روز دنیا با هدف اثرگذاری بر مستمعین


شرکت کنندگان :
عمومیمحتوای دوره :
 • مقدمه ای بر اهمیت تدریس- مقدمه ای بر تغییرات اساسی در روش های تدریس گذشته- ویژگی های شخصیتی مدرس موفق- تمهیدات پیش از تدریس- اطلاعات مورد نیاز مدرس پیش از تدریس- زمان تدریس- محل تدریس- معرفی نرم افزارهای رایج در تدریس- منابع اطلاعاتی- تجهیزات کمک آموزشی- تمهیدات حین تدریس- شروع قدرتمندانه تدریس- نحوه معرفی خود- نحوه معرفی مستمعین و بازی های مربوطه- اهمیت صدای مدرس- مدیریت مستمعین- ارائه مثال های کاربردی- اصول حرفه ای ارتباطات موثر حین تدریس- مفاهیم زبان بدن مدرس Body Language- استفاده از زبان بدن- روانشناسی مستمعین با استفاده از NLP- انواع بازی های حین تدریس- پرسش و پاسخ- نحوه برخورد با انواع تیپ های شخصیتی مستمعین - نحوه خاتمه تدریس- ارزشیابی- تمهیدات پس از تدریس- بررسی نمونه های تدریس داخلی و خارجی- پخش فیلم.

اصول کاربردی حرفه ای لپ تاپ

عنوان کارگاه آموزشی :
اصول کاربردی حرفه ای لپ تاپ

هدف از آموزش :
استفاده از ابزارها در عصر اطلاعات و ارتباطات می تواند افراد را در رسیدن به موفقیت های فردی و اجتماعی کمک شایانی بنماید. یکی از این تجهیزات کاربردی؛ لپ تاپ است که متاسفانه با توجه به سرعت روز افزون در تولید لپ تاپ های متنوع، فرهنگ استفاده بهینه یا اصلاح الگوی مصرف از این ابزار مهم هنوز جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده است و همگان فقط به عنوان یک کامپیوتر قابل حمل می نگرند. در این برنامه آموزشی تلاش می نماییم تا این مهم را به شیوه ای مدرن و امروزی به ایشان منتقل دهیم.


شرکت کنندگان :
عمومیمحتوای دوره :
 • اطلاعات و ارتباطات ابزار هزاره سوم میلادی- الزامات اطلاعات و ارتباطات- اطلاعات و نقش آن در موفقیت های فردی و اجتماعی- ارتباطات و مفاهیم کاربردی آن در جامعه- مدیریت خود- لزوم تجهیز به ابزارهای امروزی- اصول کاربردی در استفاده از لپ تاپ- معرفی توانمندی های مرتبط با لپ تاپ- جایگاه لپ تاپ در جوامع مختلف- لپ تاپ ابزاری کاربردی در مدیریت زمان- مدیریت خود با لپ تاپ- معرفی انواع نرم افزارهای کاربردی- ناگفته های برنامه های کاربردی- معرفی انواع نرم افزارهای کاربردی مرتبط با تلفن همراه- امنیت در لپ تاپ- ارتباط با اینترنت- آینده لپ تاپ ها- بررسی نمونه های مختلف- کار عملی- پخش فیلم.

راهکارهای نوین و موثر تبلیغات در ایران

عنوان کارگاه آموزشی :
راهکارهای نوین و موثر تبلیغات در ایران

هدف از آموزش :
معرفی روش های نوین و موثر تبلیغات در ایران و بررسی علل تبلیغات ناموثر شرکت های داخلی از اهم اهداف این سمنیار می باشد.


شرکت کنندگان :
عمومیمحتوای دوره :
 • معرفی حدود و قلمرو جدید فعالیت های بازاریابی- معرفی روش های ایجاد انگیزه در خریداران- تبلیغات و ارتباطات- بودجه تبلیغاتی- برنامه ریزی تبلیغاتی- استراتژی های جذب و استراتژی های فشار- آژانس های تبلیغاتی- آثار تبلیغات بر جامعه و بنگاه اقتصادی- تشکیلات سازمانی واحد تبلیغات- شروع وظایف واحد تبلیغات- هدایای تبلیغاتی- چه نوع تبلیغی موجب فروش می شود؟ - روش های جلب مشتری- رسانه های تبلیغاتی و اثرات آن بر مخاطب- پست مستقیم و تلویزیون- مفهوم ارتباطات در تبلیغات- پاتولوژی تبلیغات- بررسی روش های نوین در تبلیغات- تصویرسازی- تکرار برندگان- توصیه هایی جهت بهبود فرآیند تبلیغات- بررسی روش های تبلیغاتی چند سازمان معتبر داخلی و خارجی در ایران- بررسی تیزرهای تبلیغاتی چند سازمان معتبر- پخش فیلم

موفقیت نامحدود با خودانگیزشی

عنوان کارگاه آموزشی :
موفقیت نامحدود با خودانگیزشی

هدف از آموزش :
آشنا سازی مدیران و کارشناسان با شیوه های خودانگیزشی، هدف گذاری و استراتژی های نیل به اهداف فردی و سازمان


شرکت کنندگان :
عمومیمحتوای دوره :
 • مقدمه ای بر اهمیت انگیزش- خودانگیزشی چیست؟- چرا برخی افراد از سایرین موفق ترند؟- عوامل انگیزشی- عوامل وراثتی- عوامل محیطی- محرک های فردی- گام اول خودشناسی- عوامل خودشناسی- اصول هدف گذاری- انواع اهداف- فاکتورهای هدف- اهداف چیستی، چرایی و چگونگی- لذت به دست آورد- ترس از دست دادن- استراتژی های رسیدن به اهداف- خلاقیت و نوآوری – چگونه کار کنیم؟ - بررسی روند موفقیت افراد- بررسی نمونه اهداف فردی و سازمانی- هدف گذاری کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت- شناسایی عوامل بازدارنده- قانون 10/90- قانون 20/80 – مدیریت باور- تفکر مثبت- قانون انرژتیک بودن- موفقیت نامحدود- مدیریت زمان- مهارت های لازم برای انگیزش فردی وسازمانی- قانون موثر بودن- بررسی نمونه های داخلی و خارجی- پخش فیلم.

منشیگری مدرن در واحد های فروش

عنوان کارگاه آموزشی :
منشیگری مدرن در واحد های فروش

هدف از آموزش :
امروزه منشی ها نقش بسیار حساسی در مدیریت کلان هر بنگاه اقتصادی دارند. لزوم به روز نمودن اطلاعات ایشان که در تماس مستقیم با مدیران عالی رتبه سازمانی هستند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این سمینار تلاش خواهیم نمود تا این مهمترین ابزار هزاره سوم را به صورتی جامع و فشرده منتقل نماییم.


شرکت کنندگان :
عمومیمحتوای دوره :
 • مقدمه ای بر نقش منابع انسانی در سازمان- شرح وظایف منشی در واحدهای فروش- شرایط موثر احراز سمت منشی- ارتباطات موثر با تکنیک های Body Language و NLP- ارتباط موثر با مدیران- همکاران و مشتریان- اطلاعات منشی از مدیر، سازمان، مشتریان، محصولات و خدمات- ایجاد تمایز- شناسایی اهداف سازمانی- برگزاری جلسات موثر فروش- روش های نگارش صورتجلسه- آیین نگارش مکاتبات اداری- مکاتبات فارسی و انگلیسی موثر- مدیریت زمان موثر در واحدهای فورش- مکالمات تلفنی موثر- شنود موثر- تکنیک های موثر پاسخگویی- روش های متقاعد کردن مشتری- نگارش E-Mail موثر- بایگانی موثر- زبان انگلیسی موثر- معرفی نرم افزارهای حرفه ای ثبت اطلاعات مشتریان- استفاده موثر از کامپیوتر و اینترنت- معرفی سایت های معتبر اینترنتی مورد نیاز- پخش فیلم.

تکنیک های بازاریابی مدرن

عنوان کارگاه آموزشی :
تکنیک های بازاریابی مدرن

هدف از آموزش :
آشناسازی مدیران، کارشناسان و کلیه افراد سازمانی مرتبط با بازاریابی و فروش با تکنیک های پیشرفته و موثر بازاریابی مدرن و ارائه راهکارهای کاربردی.


شرکت کنندگان :
عمومیمحتوای دوره :
 • مقدمه ای بر ارتباطات بازاریابی- ارتباطات و مفاهیم کاربردی آن- بازاریابی و تبلیغات و نقش آن در افزایش فروش- انواع بازاریابی- بازاریابی تلفنی- بازاریابی حضوری- بازاریابی مکاتبه ای- انواع مشتریان- عوامل کمی و کیفی انتخاب بازاریاب- مدل Aida در متقاعد کردن مشتری- مدل 4P در آمیخته بازاریابی- تبیین مدل Smart در هدف گذاری فروش- ثبت اطلاعات مشتریان در نرم افزار Outlook – تمهیدات حین ارتباط با مشتری- مفاهیم زبان بدن مشتری Boby Language ، استفاده از زبان بدن توسط بازاریابی یا فروشنده- روانشناسی مشتری با استفاده از NLP، شنود موثر- یادداشت برداری- پاسخگویی به تماس های مشتریان- روش های مختلف معرفی محصولات و خدمات- مزیت نسبی- کسب رضایت مشتری- خاتمه فروش- تمهیدات پس از فروش- فروش یخچال به اسکیمو- روش های سوال و جواب- متقاعد کردن مشتری- بررسی نمونه های داخلی و خارجی- پخش فیلم.

مدیریت برندهای در کلاس جهانی

عنوان کارگاه آموزشی :
مدیریت برندهای در کلاس جهانی

هدف از آموزش :
با توجه به اهمیت برند در وفادارسازی مشتریان در سازمان های در کلاسی جهانی و لزوم جهانی شدن سازمان های رو به رشد، توجه به نکات بارز در ایجاد برندهای جهانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این سمینار تلاش خواهیم نمود تا تکنیک های کاربردی ایجاد و مدیریت برندهای رو به رشد تا رسیدن به جایگاه جهانی را مورد بررسی قرار دهیم.


شرکت کنندگان :
عمومیمحتوای دوره :
 • مقدمه ای بر الزامات بازاریابی و تبلیغات در کسب و کار بین المللی- انتخاب نام، لوگو، شعار و کاراکتر، علل انتخاب برند مناسب- معرفی پارادایم های مختلف در برندهای در کلاس جهانی- ارتباطات موثر برند با مخاطب- معرفی برندهای برتر و روند رو به رشد- انواع برند و برندینگ- الزامات برندهای در کلاس جهانی- اهمیت برند در معرفی محصول و خدمت- ایجاد تمایز- مزیت نسبی – اهمیت توجه به مسایل فرهنگی در ایجاد برند- مزیت رقابتی- تحولات جهانی برندها- طبقه بندی برندهای معتبر- برند در سازمان های محصول مدار و مشتری مدار- رقابت و رقابت پذیری در برندهای برتر- عوامل ایجاد وفاداری نسبت به برند- معرفی برندهای داخلی ناموفق در کسب و کار بین المللی- رموز موفقیت برخی برندهای داخلی- معرفی سایت های معتبر اینترنتی مورد نیاز- پخش فیلم.

تکنیک های بازاریابی و فروش مدرن در دوره رکود اقتصادی

عنوان کارگاه آموزشی :
تکنیک های بازاریابی و فروش مدرن در دوره رکود اقتصادی

هدف از آموزش :
آشناسازی مدیران، کارشناسان و کلیه افراد سازمانی مرتبط با بازاریابی و فروش با تکنیک های پیشرفته و موثر بازاریابی مدرن در دوره رکود اقتصادی و ارائه راهکارهای کاربردی خروج از بحران.


شرکت کنندگان :
عمومیمحتوای دوره :
 • مقدمه ای بر ارتباطات بازاریابی- رکود اقتصادی و ویژگی های آن- مدل SWOT در ارزیابی خود- روش های خروج از بحران- بازاریابی و تبلیغات و نقش آن در افزایش فروش- بازاریابی تلفنی- بازاریابی حضوری- بازاریابی مکاتبه ای- انواع مشتریان درونی و بیرونی- مدل Aida در متقاعد کردن مشتری- مدل 4P در آمیخته بازاریابی- مدل 4C از نگاه مشتری- تبیین مدل Smart در هدف گذاری فروش- مدل Locate در شناسایی نیاز مشتریان- مدل spin در بررسی نیاز مشتری- ثبت اطلاعات مشتریان در نرم افزار outlook- تمهیدات حین ارتباط با مشتری- مفاهیم زبان بدن مشتری Boby Language ، استفاده از زبان بدن توسط بازاریابی یا فروشنده- روانشناسی مشتری با استفاده از NLP، کسب رضایت مشتری- خاتمه فروش- تمهیدات پس از فروش- فروش یخچال به اسکیمو- روش های سوال و جواب- متقاعد کردن مشتری- بررسی نمونه های داخلی و خارجی- پخش فیلم.

مدیریت ارتباط با مشتری

عنوان کارگاه آموزشی :
مدیریت ارتباط با مشتری

هدف از آموزش :
در هر سازمان رو به رشدی، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) وجود دارد که کلیه امور مربوط به حفظ مشتری، وفادارسازی مشتری، پاسخگویی به مشتری، برقرار ارتباط و شاداب ساختن مشتری، تأمین خدمات پس از فروش و جمع آوری اطلاعات در مورد نیازهای مشتری را بعهده دارد. در این سمینار تلاش می نماییم تا این مهم را به فروشندگان انتقال نماییم.


شرکت کنندگان :
عمومیمحتوای دوره :
 • مقدمه ای بر اصول بازاریابی- اهمیت ارتباطات و اطلاعات در بازاریابی و فروش- مفهوم پارادایم و اهمیت آن در بازاریابی- اهمیت ایجاد واحد CRM- شرح وظایف واحد- سازمان های مشتری مدار و محصول مدار- اهمیت لوگو، نام، شعار و کاراکتر در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان- تسهیل تماس مشتریان با سازمان- تقسیم بندی انواع مشتریان- اطلاعات مورد نیاز از مشتریان- روش های شناسایی نیاز و خواسته مشتری- مهارت های پرسنل مرتبط با مشتری- اثر اولین برخورد- مفاهیم زبان بدن مشتری Boby Language ، استفاده از زبان بدن توسط بازاریابی یا فروشنده- روانشناسی مشتری با استفاده از NLP، مدل Aida در متقاعد کردن مشتری- مدل 4P در آمیخته بازاریابی- مدل C4، مدل Spin- هدف گذاری در CRM با مدل Smart- شناسایی مشتری- افزایش فروش- مشتری یابی- کسب رضایت مشتری- عوامل کمی و کیفی در رضایت مشتری- مشتری راضی- مشتری ناراضی- مشتری وفادار- نحوه برخورد با مشتریان شاکی- زنده باد مشتری شاکی- نتیجه کسب رضایت مشتری- بررسی نمونه رضایت مشتری در شرکت های معتبر داخلی و بین المللی- پخش فیلم

تکنیک های متقاعد کردن مشتری

عنوان کارگاه آموزشی :
تکنیک های متقاعد کردن مشتری

هدف از آموزش :
بر طبق تحقیقات نشریه وال استریت ژورنال، بالاترین میزان نارضایتی مشتریان، به دلیل فروشندگان فاقد اطلاعات و غیر متخصص می باشد. در این سمینار تلاش می نماییم روش های ایجاد ارتباط بهتر بین مشتری و فروشنده را تبیین نموده و اثرات ناشی از این ارتباط موثر را بررسی نماییم.


شرکت کنندگان :
عمومیمحتوای دوره :
 • مقدمه ای بر سازمان های فروش- عوامل موثر در فروش- نیاز و خواسته – تاکید بر امتیازات- آگاهی های لازم در زمینه فروش- قانون استفاده از تمام حواس در فروش- مهارت های اساسی فروشنده- تکنیک های فروش- تکنیک فاب- تکنیک بومرنگ- تکنیک ارجاع به شخص ثالث- تکنیک جبرانی- تکنیک اگر/ آنوقت- تکنیک سوال در سوال- روش زیرسبیلی رد کردن- روش های مختلف سوال کردن- اطلاعات مورد نیاز مشتری- ترس های خریدار- روش های ایجاد ارتباط با مشتری- بایدها و نبایدهای مذاکره فروش- بهانه های حفظ تماس با مشتری- نکات مهم در متقاعد کردن مشتری- شروع تاثیرگذار و مشتاقانه- تمرین و تکرار عالمانه- تاکید عاقلانه بر مطالب مهم- مشتری در جایگاه شریک- پایان جاودانه- مراحل هشتگانه روانشناسی خرید- فرآیند تصمیم گیری جدید- روانشناسی خرید- شناسایی مشتری- حد تحمل مشتری- فلسفه مشتری یابی- مقاومت ها و سوالات منطقی هر خریدار- الگوی برخورد با تیپ های مختلف مشتریان- بررسی چند نمونه اجرا شده

تکنیک های موثر رضایت مشتری

عنوان کارگاه آموزشی :
تکنیک های موثر رضایت مشتری

هدف از آموزش :
آشنایی کارشناسان و مدیران فروش، تبلیغات؛ روابط عمومی، بازاریابی، بازرگانی، امور نمایندگان و کنترل کیفیت با تکنیک های مشتری مداری و مقابله با رقبا در شرایط بحرانی بازار.


شرکت کنندگان :
عمومیمحتوای دوره :
 • ارتباطات- انواع مشتریان- مشتریان شما چه کسانی هستند؟- تقسیم بندی مشتریان بر اساس عوامل مختلف- اطلاعات فروشنده از مشتری- مدیریت ارتباط با مشتری CRM- نحوه برخورد با مشتریان و مراجعه کنندگان حضوری- پرسنل خدمات و نقش آن در مشتری مداری- ارتباطات موثر با مشتریان- NLP Boby Language - ویژگی های صدا و رفتار فروشنده- مشتری در جایگاه شریک- ترس های مشتری- رموز برقراری ارتباط با مشتری- مشتری راضی- مشتری ناراضی- مشتری وفادار یا خشنود- شکایت مشتری- نحوه برخورد با مشتریان ناراضی- روانشناسی مشتری- تمهیدات پس از فروش- تکرار فروش- نقش خدمات پس از فروش در افزایش رضایت مشتری- پخش فیلم.

عملکردهای برتر مدیران فروش

عنوان کارگاه آموزشی :
عملکردهای برتر مدیران فروش

هدف از آموزش :
آشناسازی مدیران، کارشناسان و کلیه سطوح مدیریت سازمان ها با عملکردهای برتر مدیران در جهت نیل به اهداف سازمانی. در این سمینار تلاش می نماییم تا راهکارهای حرکت سازمان از خوب به عالی و در نهایت تعالی سازمانی را با نگرش بر عملکرد مدیران سطح پنجم، به نمایش بگذاریم. بی شک دنیای فراروی ما، دستخوش تغییرات اساسی است که توجه به آن می تواند سرعت رسیدن به اهداف سازمانی را افزایش دهد.


شرکت کنندگان :
عمومیمحتوای دوره :
 • از خوب به عالی- استراتژی های سازمانی- ویژگی های مدیران فروش- خلاقیت در سازمان- اول هدف یا فرد؟ - هدف و هدف گذاری- مدیران سطح پنجم چه کسانی هستند؟- اشتباهات مدیران- تشویق ها و تنبیه ها- انتخاب منابع انسانی حرفه ای- استفاده از ابزارهای زمانه- سازمان مدرن- مدیریت مدرن- ایجاد تغییرات- کسب و کار بین المللی- تفکر رهبری- استراتژی های بازاریابی- تبلیغات، روابط عمومی، فروش و خدمات پس از فروش- ارتباطات با همکاران- مدیران و مشتریان در کلاس جهانی- کیفیت مورد نیاز مشتری- بررسی چند نمونه موفق و ناموفق از عملکردهای مدیران فروش در سازمان های مدرن.

تکنیک های موثر فروش حضوری

عنوان کارگاه آموزشی :
تکنیک های موثر فروش حضوری

هدف از آموزش :
آشناسازی مدیران، کارشناسان وکلیه افراد سازمانی مرتبط با فروش حضوری با تکنیک های پیشرفته و موثر فروش حضوری و ارائه راهکارهای کاربردی.


شرکت کنندگان :
عمومیمحتوای دوره :
 • مقدمه ای بر بازاریابی و تبلیغات- مقدمه ای بر فروش- تفاوت فروش حضوری با سایر انواع فروش- فرآیند فروش حضوری- مراحل فروش حضوری- ویژگی های ظاهری، رفتاری و کلامی فروشنده در فروش حضوری- 6w- اطلاعات فروشنده از مشتری- اثر اولین برخورد- تمهیدات حین فروش- حربه های فروش- تکنیک های فروش- عوامل موثر در فروش- فروش موفق- مذاکره فروش- نیازها و خواسته های مشتریان- ترس های مشتری و فروشنده- روانشناسی مشتری- روش های مختلف معرفی کالا- دید دوم- مزیت نسبی- مزیت رقابتی- مفهوم ارتباطات غیر کلامی مشتری- متقاعد کردن مشتری- کسب رضایت مشتری- خاتمه فروش- موانع خاتمه فروش- تمهیدات پس از فروش- خدمات پس از فروش- حفظ ارتباط دایمی با مشتری- پخش فیلم

زنده باد مشتری شاکی!

عنوان کارگاه آموزشی :
زنده باد مشتری شاکی!

هدف از آموزش :
حفظ رضایت مشتری در هر بنگاه اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این میان مشتریان شاکی نیز می توانند به عنوان عاملی در جهت تبدیل تهدید به فرصت به حساب بیایند. در این سمینار به بررسی ویژگی های مشتریان شاکی و اثرات مخرب یا سازنده آن خواهیم پرداخت.


شرکت کنندگان :
عمومیمحتوای دوره :
 • مشتری و انواع آن- مشتری شاکی کیست؟- محل ارجاع شکایات مشتریان شاکی- ارتباطات موثر با مشتری شاکی- عواقب رضایت یا عدم رضایت مشتری- روانشناسی مشتری شاکی- تبدیل مشتریان شاکی به مزیت رقابتی- افزایش فروش با استفاده از مشتریان شاکی- Body Language مشتری شاکی- عدم رضایت از کالا یا خدمت- عدم رضایت از خدمات پس از فروش- نحوه مکالمات تلفنی با مشتریان شاکی- نحوه مکالمات تلفنی با مشتریان شاکی- نحوه برخورد مکاتبه ای با مشتریان شاکی- نحوه برخورد حضوری با مشتریان شاکی.

ارتباط موثر با مشتریان

عنوان کارگاه آموزشی :
ارتباط موثر با مشتریان

هدف از آموزش :
آشناسازی مدیران، کارشناسان و کلیه افراد سازمانی مرتبط با مشتری با تکنیک های پیشرفته و موثر ارتباط با مشتریان و ارائه راهکارهای کاربردی


شرکت کنندگان :
عمومیمحتوای دوره :
 • مقدمه ای بر مفهوم ارتباطات- انواع ارتباطات از نقطه نظر زبانشناسی- روانشناسی ارتباطات- روانشناسی مشتریان- Body Language در ارتباطات- NLP و نقش آن در ارتباطات- اسرار و تبلیغات و تاثیر آن در ارتباطات- انواع مشتری- ارتباطات رو در رو با مشتری- نحوه مکاتبه موثر با مشتری- نحوه مکاتبه موثر با مشتری- تمهیدات پیش از ارتباط با مشتری- اطلاعات فروشنده از مشتری- تمهیدات حین ارتباط با مشتری- مذاکره فروش- روش های مختلف معرفی کالا- ارتباطات موثر در فروش- مفهوم ارتباطات موثر در فروش- مفهوم ارتباطات غیر کلامی- حرکات، چشمان، دست خط، صورت و موهای مشتریان- کسب رضایت مشتری- خاتمه فروش- ارتباطات پس از فروش- رضایت مشتری- ارائه مثال های کاربردی در ارتباطات- پخش فیلم.

مدیریت موثر مذاکرات و جلسات بازرگانی

عنوان کارگاه آموزشی :
مدیریت موثر مذاکرات و جلسات بازرگانی

هدف از آموزش :
آمارها نشان می دهد که مذاکرات و جلسات مدیران، هزینه های سنگینی به سازمان تحمیل می نماید و این در حالی است که مشخص نیست جلسات مذکور موفقیت آمیز به پایان خواهد رسید یا خیر؟ در این سمینار تلاش می نماییم تا تکنیک های موثر برگزاری جلسات را به صورتی کاربردی ارائه نماییم.


شرکت کنندگان :
عمومیمحتوای دوره :
 • انواع مذاکرات و جلسات- لزوم برگزاری جلسات- زمان تشکیل جلسه- تمهیدات قبل از برگزاری جلسه- دعوت از میهمانان- محل برگزاری جلسه- چیدمان میزجلسه- انواع میز جلسه- تمهیدات حین برگزاری جلسه- حمایت از سخنران- اداره کردن جلسه- راههای موفقیت آمیز خاتمه جلسه- توجه به نوع ارتباطات درون جلسه- صورتجلسه و نحوه تنظیم آن- تمهیدات پس از برگزاری جلسه- پخش فیلم.